Objekt

Kommer till salu

Centrum -67,5 m2

Centrum - 45 m2

 

 

 

 

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

Kyrkosesplanaden 29, 65100 Vasa

Tel. 0400 330 629

info@doorlkv.fi

TIETOSUOJASELOSTE

DOOR logo
SKVL logo
Hyvä väl.tapa logo